Tekniskt kunnande

Krups är erkända som kaffeexperter världen över. Idag är Krups även kända för sin know-how och utveckling genom att innovativa produkter tas fram av egna utvecklingsteam som ligger i frontlinjen när det gäller de senaste och mest avancerade teknikerna. All forskning och utveckling liksom alla tester av funktion, hållbarhet, överensstämmelse med standarder och användning görs i Caen i Frankrike.